Osioon tullaan kokoamaan lupapalvelun kautta käyttölupaa hakeneiden tutkimushankkeiden julkisia kuvauksia. Kuvausten avulla voi seurata minkälaisissa tutkimuksissa yksilötasoisia hyvinvointi- ja terveystietoja hyödynnetään.