Käyttölupapalvelu on asiointipalvelu, jonka kautta voi hakea käyttölupaa rekistereihin ja muihin yksilötasoista hyvinvointi- ja terveysdataa sisältäviin aineistoihin tieteellisiä tutkimustarkoituksia ja muita lainmukaisia käyttötarkoituksia varten. Viranomainen voi hoitaa hakemuksen käsittelyn palvelussa.

Palvelu toimii yhden luukun -periaatteella eli saman hankkeen erityyppiset luvat ja lausunnot voidaan hoitaa yhdellä hakemuksella usealta eri viranomaiselta. Palvelun kautta voi tehdä myös aineistopyynnöt. Tämä lisää joustavuutta lupaprosesseissa ja nopeuttaa aineistojen käyttöönottoa.

Palvelusta tuotetaan julkista tilastotietoa siitä, minkälaisiin hankkeisiin ja kuinka laajasti rekisteri- ja muita tietoja käytetään.

Käyttölupapalvelu on vielä kehitteillä. Tässä osiossa tullaan esittelemään palvelua sitten, kun se on otettu käyttöön.