Luvat ja eettinen ennakkoarviointi

Viranomaisten hallinnassa olevien yksilötasoisten hyvinvointi- ja terveystietojen käyttö vaatii viranomaisten myöntämää käyttölupaa. Luvat tulee hakea pääsääntöisesti kultakin viranomaiselta erikseen.

Tutkimuksen suorittaminen saattaa edellyttää käyttöluvan lisäksi myös tutkimuspaikkana toimivan organisaation tutkimukselle myöntämää tutkimuslupaa ja viranomaisille tehtäviä ilmoituksia. Arkaluontoisia tietoja käsittelevän tutkimuksen toteuttaminen vaatii usein myös tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.

Kehitteillä on lupapalvelu, jossa voi hakea keskitetysti yhdellä hakemuksella käyttölupaa usean viranomaisen aineistoihin.
Eettinen ennakkoarviointi
Lupamenettelyt ja maksut
Lupapalvelu