Tutkimuksen kulku

Yksilötasoista hyvinvointi- ja terveysdataa hyödyntävää tutkimusta ohjaavat yleiset tutkimuksen tekemistä koskevat periaatteet. Arkaluonteisuuden vuoksi hyvinvointi- ja terveystietojen käyttöön liittyy kuitenkin erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon tutkimuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksen kulku on jaoteltu alla olevassa kuviossa viiteen vaiheeseen, joista kukin sisältää omat alaosionsa. Vaiheita seuraamalla löytyvät myös linkit muihin portaalin osioihin, joissa hyvinvointi- ja terveysdatan käyttöön liittyviä teemoja käsitellään laajemmin.