Tietolähteet

Hyvinvointi- ja terveysdataa tallennetaan useisiin tietolähteisiin. Yksilötasoisia tietoja on saatavissa toimeentulosta, koulutuksesta, sairauksista, palveluiden ja etuuksien käytöstä sekä monista muista hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaisista aihealueista.

Hyvinvointi- ja terveysdata tyypeittäin -osiossa esitellään tietolähteitä yleisellä tasolla. Osioon on myös koottu linkkejä yksittäisten rekistereiden ja otospohjaisten aineistojen rekisteriselosteisiin, aineistokuvauksiin ja muihin sisältöä kuvaaviin lähteisiin.

Aineistokatalogit -osiossa on listattu eri tahojen ylläpitämiä aineistokatalogeja, joissa on usein yleisen tason kuvauksen lisäksi yksityiskohtaisia tietoja katalogiin kuuluvien aineistojen sisältämistä muuttujista.
Hyvinvointi- ja terveysdata tyypeittäin
Aineistokatalogit