Lainsäädäntö

Huom!
Lainsäädäntöä ollaan uudistamassa
Lainsäädäntö-osio perustuu pääosin 25. toukokuuta 2018 alkaen sovellettavaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Tietosuoja-asetus vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia ja asettaa henkilötietojen käyttäjälle uusia velvoitteita, jotka poikkeavat voimassaolevasta lainsäädännöstä.

Henkilötietojen käsittelyä säätelevä henkilötietolaki aiotaan korvata tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä kansallisella tietosuojalailla. Hyvinvointi- ja terveystietojen tutkimuskäyttöön vaikuttaa tietosuoja-asetuksen ohella se, miten kansallisessa tietosuojalaissa tullaan käyttämään tietosuoja-asetuksen mahdollistamaa kansallista liikkumavaraa.
Lue lisää kansallisen tietosuojalain valmistelusta ».

Suomessa on kansallisen tietosuojalain ohella valmisteilla myös sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevaa uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on laajentaa ja helpottaa tietojen käyttöä.
Lue lisää sosiaali- ja terveystietojen toisssijaista käyttöä koskevasta uudistuksesta ».

Lainsäädännössä määritellään periaatteet ja menettelytavat, joita yksilötasoisten hyvinvointi- ja terveystietojen käytössä on noudatettava. Säädösten tuntemus on tärkeää tietojen käyttöön saamisen ja tietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.
Tietojen käyttöä säätelevä lainsäädäntö
Tutkittavien suostumus, informointi ja oikeudet
Tietosuoja