Go to English page »

Slider

Hyvinvointi- ja terveysdatan informaatioportaali tukee yksilötasoisten hyvinvointi- ja terveystietojen tutkimuskäyttöä.

Lue lisää

Suositut sivut

tutkimuksen kulku

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen kulku -osiossa on kuvattu hyvinvointi- ja terveystietojen käyttöä tutkimuksessa vaihe vaiheelta. Vaiheiden kautta pääsee myös portaalin muihin osioihin, joissa hyvinvointi- ja terveysdatan käyttöön liittyviä teemoja käsitellään laajemmin.

tietolahteet

Tietolähteet

Tietolähteet-osiossa esitellään hyvinvointi- ja terveysalan tietolähteitä tyypeittäin ja aihealueittain eriteltynä. Osioon on myös koottu linkkejä yksittäisten rekistereiden ja otospohjaisten aineistojen sisältöä kuvaaviin lähteisiin.